TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ II

INFORMACIÓ

 • Assignatura
 • Recursos
 • Rúbriques avaluació
 • Recorregut Assignatura

UNITATS

 • U1. ESTUDI DEL CAMP BASE
 • U2. SEGURETAT INFORMÀTICA
 • U3. EINES COMUNICACIÓ WEB 2.0
 • U4. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D’INTERFÍCIES
 • U5. ESTRUCTURA I ELEMENTS HTML5
 • U6. ALGORÍSMIA I CODIFICACIÓ
 • U7.DISSENY D’ESTATS D’UNA APLICACIÓ
 • U8.PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES AMB JAVASCRIPT
 • U9.DISSENY I IMPLEMENTACIÓ ORIENTADA A OBJECTES AMB JAVA.
 • U10.FRAMEWORK JQUERY.
 • U11.GRÀFICS ALS CANVAS I TEMPORITZADORS
 • U12.EINES TIC PER LA DIFUSIÓ DE PROJECTES.

w3-quarter